Učestvujte na Forumu i poslovnim susretima Jadransko-jonske regije

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća poziva vas da učestvujete na drugom Forumu za EU Strategiju za Jadransko-jonsku regiju (EUSAIR) i poslovnim susretima koji će se održati 11.  i 12. maja 2017. godine, u Janjini, Grčka. 

Forum organizuju Evropska komisija i  vlada Grčke uz podršku EUSAIR Facility Point (strateški projekat finansiran iz INTERREG V-B Jadransko-jonskog programa saradnje 2014-2020). Organizator  poslovnih susreta je Evropska mreža preduzetništva Grčke u saradnji sa partnerima iz regiona (Italija, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Srna Gora i Albanija).  Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, odnosno Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske, je suorganizator poslovnih susreta.

Događaj je prije svega prilika sa ostvarivanje poslovne saradnje sa akterima iz regiona,  kroz bilateralne, unaprijed dogovorene, sastanke i to za širok spektar različitih aktera iz  privrednog sektora, predstavnike regionalnih, nacionalnih i lokalnih administracija, univerzitete, privredne komore, klastere, turističke organizacije i druge aktere u sektoru turizma, transporta, energije i održivog razvoja.

Osim toga, događaj daje mogućnost za uključivanje u proces  razvijanja strategije pametne specijalizacije za Jadransko-jonsku regiju, te za uspostavljanje direktnog kontakta sa predstavnicima Evropske komisije, Mreže poslovnih anđela, ministarstava i drugih institucija radi diskusije o mogućnostima predlaganja konkretnih projektnih ideja za dolazeće pozive i raspoloživim mogućnostima finansiranja.

Poslovni susreti, za organizacije i preduzeća iz Jadransko-jonske regije, održaće se 11. maja  u prijepodnevnim časovima.

Glavne teme događaja su:

  • Turistička ponuda (proizvodi i usluge);
  • Održivo i odgovorno upravljanje turizmom (inovacije i kvalitet);
  • Diverzifikovana turistička ponuda;
  • Turizam i komplementarni sektori (IKT, mobilnost, energetska efikasnost, zdravlje…);
  • Hrana i piće;
  • Ribarstvo, akvakultura i plodovi mora;
  • Upravljanje riječnim i pomorskim saobraćajem i uvezivanje unutrašnjosti sa priobalnim područjem;
  • Transnacionalna staništa i  biodiverzitet;
  • Energetske mreže;

Rok za registraciju učesnika na Forumu je 3.maj, a na poslovnim susretima 5. maj 2017. 

Link za registraciju, program, kao i više informacija o Forumu se mogu pronaći na  http://registration.adriatic-ionian.eu/2nd-eusair-forum/introduction/

Link za registraciju i informacije za poslovne susrete se nalaze na https://www.b2match.eu/eusair2017