Učesnici u projektu Danube4SEecosystem upoznati sa stanjem u oblasti društvenog preduzetništva i projektnim aktivnostima

Razvojna agencija Republike Srpske u okviru projekta „Unapređenje razvoja socijalne ekonomije angažovanjem lokalnih vlasti u ekosisteme podrške društvenim preduzećima za inkluzivnije tržište rada u Dunavskoj regiji“ – Danube4SEecosystem, organizovala je danas prvi sastanak učesnika u projektu.

Cilј sastanka bio je da se učesnici upoznaju sa aktivnostima Danube4SEecosystem projekta, trenutnim stanjem u oblasti društvenog preduzetništva u Republici Srpskoj i razmotri angažovanje u narednim projektnim aktivnostima kao što su razvoj strateškog i akcionog plana, provođenje pilot aktivnosti, identifikovanje primjera dobre prakse, identifikacija glavnih pitanja u oblasti društvenog preduzetništva, te angažovanje u aktivnostima izgradnje kapaciteta u ovoj oblasti.

Cilјna grupa projekta su jedinice lokalne samouprave, društvena preduzeća, organizacije za podršku poslovanju, ministarstva, nevladine organizacije, univerziteti, istraživačke organizacije i ostale zainteresovane strane.

U projektu učestvuje 10 partnera iz 9 zemalјa Dunavske regije, među kojima je Razvojna agencija Republike Srpske kao jedini projektni partner iz Bosne i Hercegovine i Ministarstvo privrede i preduzetništva kao pridruženi strateški partner.

Glavni cilј projekta je zajednički razvoj inspirativnih politika za društvena preduzeća uklјučivanjem lokalnih nivoa vlasti u ekosisteme podrške društvenim preduzećima da bi se unaprijedilo inkluzivno zapošlјavanje u Dunavskoj regiji uz podršku održivom poslovanju društvenih preduzeća i povećanja njihove uloge u zapošlјavanju na nivou naselјa i regija.

Projekat Danube4SEecosystem sufinansira Evropska unija u okviru Interreg Dunavskog regionalnog programa. Implementacija projekta počela u januaru 2024. godine i trajaće do kraja juna 2026. godine.