U Zvorniku počela obuka opštinskih radnika o upravljanju projektnim ciklusom

U okviru projekta koji finansira Evropska unija “Podrška EU institucionalnom jačanju kapaciteta regionalnog i lokalnog ekonomskog razvoja i razvoja malog i srednjeg preduzetništva”(EURELSMED), Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS) i Regionalna razvojna agencija iz Tuzle (NERDA), organizovale su u Zvorniku obuku za zaposlene u opštinama. Obuka o temi „Upravljanje projektnim ciklusom i pristup logičkoj matrici za identifikaciju i razvoj projekata u kontekstu trenutnih/ budućih programa finansiranja“ počela je 29. marta i trajaće do 01. aprila, a namijenjena je predstavnicima opština  Bratunac, Milići, Osmaci, Sapna, Šekovići, Srebrenica, Vlasenica i Zvornik.

Obuka će omogućiti lakši pristup fondovima EU ili drugim međunarodnim donatorima, anjome će biti obuhvaćeno oko 500 osoba iz svih dijelova RS i BiH.

Program obuke bazira se na upotrebi situacione analize, metodologiji upravljanja projektnim ciklusom, pristupu logičkoj matrici, kao i drugim korisnim postupcima za uspješnu identifikaciju, razvoj, primjenu i upravljanje projektima.
Naredna obuka za opštinske radnike sa područja Istočnog Sarajeva i Sarajeva biće održana u aprilu na Jahorini.