U Trebinju završen seminar iz oblasti projektnog planiranja

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća organizovala je od 25. do 27. novembra u Trebinju seminar o temi „Pristup logičke matrice za identifikaciju i pripremu razvojnih projekata“.

Seminar je organizovan u saradnji sa Agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Trebinje, a uspješno su ga završila 22 polaznika iz opština Berkovići, Bileća, Gacko, Ljubinje, Nevesinje, Istočni Mostar i Grada Trebinje. 

Cilj seminara je obuka zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i lokalnim razvojnim agencijama iz oblasti identifikacije i pripreme razvojnih projekata.

Obuka se provodi u okviru projekta Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća pod nazivom „Jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave i lokalnih razvojnih agencija, kroz osposobljavanje lokalnih timova za pripremu i vođenje razvojnih projekata“ koji je predviđen Programom rada Agencije za 2015. godinu.