U Trebinju održana javna rasprava o Nacrtu strategije razvoja MSP i preduzetništva u RS

Strategija razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva od 2011. do 2013. godine predviđa da ovim preduzećima bude obezbijeđena okolina i uslovi za rast i razvoj, privlačenje stranog kapitala, te lakša i brža registracija, rečeno je danas u Trebinju na javnoj raspravi o Nacrtu ove strategije.
Pomoćnik ministra industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske za oblast razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, Milan Cvijić, podsjetio je da je ovo druga strategija i da predviđa ostvarenje ciljeva Evropske povelje koji nisu ostvareni u prethodnom desetogodišnjem periodu, kao i ciljeve o aktu EU za mala preuzeća.
Prema njegovim riječima, za razvoj malih i srednjih preduzeća neophodni su, između ostalog, dostupnost izvoznog tržišta, umrežavanje malih preduzeća i njihova promocija.
Navodeći da nije došlo do drastičnog pada zatvaranja malih preduzeća, Cvijić je napomenuo da su ta preduzeća najosjetljivija na prilike i promjene u okolini i da je garant samo kapital preduzetnika, odnosno da ga najbolje razvija vlasnik kome treba pružiti odgovarajuće uslove.
Komentarišući da je sve više strategija razvoja, a sve manje malih i srednjih preduzeća, Cvijić je istakao da strategije ipak daju određene rezultate. On je dodao da su mala i srednja preduzeća u Srpskoj, po izvještaju o ostvarenju Evropske povelje za mala i srednja preduzeća, ostvarila prosječnu ocjenu tri, na skali od jedan do pet.

Organizatori javne rasprave o temi “Nacrt Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u RS za period od 2011. do 2013. godine” su Područna privredna komora, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS i Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća. (SRNA)