U Trebinju održan seminar u oblasti pripreme i provođenja razvojnih projekata

U Trebinju je protekla četiri dana održan seminar “INSTRUMENTI ZA IDENTIFIKACIJU, PRIPREMU I PROVOĐENјE RAZVOJNIH PROJEKATA” koji je organizovala Razvojna agencija Republike Srpske. Seminar su pohađala 24 učesnika sa područja Grada Trebinje i Opštine Bileća.

Cilј seminara bio je da se obuče zaposleni u jedinicama lokalne samouprave i lokalnim razvojnim agencijama, institucijama, javnim preduzećima i nevladinim organizacijama koji se bave ekonomskim razvojem u oblasti identifikacije, pripreme i provođenja razvojnih projekata, kao i osnovama procedura javnih nabavki po smjernicama koje zahtijevaju međunarodne instuticije.

Kroz rad u grupama, učesnici su pripremali projektne prijedloge prema pristupu logičke matrice koja predstavlјa najrasprostranjeniju metodu koju primjenjuju međunarodne donatorske institucije, ali i sve veći broj domaćih institucija. Nakon obuke, jedinice lokalne samouprave i institucije dobijaju osposoblјen kadar, koji u skladu sa potrebama može, samostalno (ili u projektnom timu), da identifikuje i razvija projektne prijedloge prema fondovima Evropske unije i drugim donatorima u Bosni i Hercegovini.

Razvojna agencija Republike Srpske do sada je organizovala 22 obuke koje je uspješno završilo 388 polaznika iz 51 jedinice lokalne samouprave u Republici Srpskoj.