U toku obuka za pripremu i provođenje projekata u Bijeljini

U Bijeljini je u toku trodnevna obuka zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i lokalnim razvojnim agencijama, koji su angažovani na poslovima pripreme i provođenja projekata, a koju realizuje Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske. 
Obuku o temi „Instrumenti za identifikaciju i pripremu razvojnih projekata“ pohađaju polaznici iz gradova Bijeljina i Zvornik, opština Donji Žabar, Lopare i srebrenica, kao i predstavnici agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske.
Program obuke osmišljen je tako da učesnicima pruži informacije o procesu identifikacije projektnih ideja, dostupnim izvorima finansiranja, procesu pripreme projektnih prijedloga prema metodologiji koju koristi najveći broj međunarodnih i domaćih donatora, ali i da omogući učesnicima da kroz rad u grupama rade na praktičnom razvoju projektnih prijedloga.
Obuka se provodi u okviru projekta Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća pod nazivom „Jačanje kapaciteta jedinica lokalnih samouprava i lokalnih razvojnih agencija kroz osposobljavanje lokalnih timova za pripremu i vođenje razvojnih projekata. Od 2015. godine do danas ovu obuku je prošlo  oko 200 polaznika iz većeg broja opština i gradova u Republici Srpskoj.