U toku obuka timova koji učestvuju u Akcelerator pilot programu

Petnaest timova sa inovativnim poslovnim idejama koje su odabrane za učešće u akcelerator pilot programu, učestvuje u intenzivnom savjetodavno-edukativnom programu koji  se održava u Banjoj Luci tokom aprila mjeseca.
Sa učesnicima ovog programa rade iskusni predavači iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine na teme potrebne za realizaciju njihove poslovne ideje kao što su: razvoj poslovnog modela, preduzetničke kompetencije, prepoznavanje poslovnih prilika, istraživanje tržišta, izrada marketing plana, prezentacijske vještine, izrada finansijskog plana, izvori finansiranja, internacionalizacija poslovanja i testiranje poslovnog modela.
Tokom maja mjeseca, planiran je program rasta koji učesnicima omogućava korišćenje besplatnih prostorija za rad u okviru Inovacionog centra Banja Luka, mentorsku podršku, administrativnu i tehničku podršku za prijavu na različite programe finansiranja, promociju i međunarodno povezivanje, kao i predstavljanje pred potencijalnim investitorima.
Akcelerator pilot program treba da posluži kao osnova za uspostavljanje ovakvog vida podrške početnicima u poslovanju u Republici Srpskoj.
Pilot program dio je projekta  „Razvoj akceleratora za obezbjeđenje boljeg pristupa finansiranju za inovativna MSP“, koji sufinansira Evropska unija kroz Interreg Dunavski transnacionalni program, iz sredstava ERDF i IPA fondova. U BiH projekat provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća.

​​