U Prijedoru predstavljen Lin koncept za unapređenje proizvodnje


Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća i Područna privredna komora Banja Luka – Kancelarija Prijedor održali su 24.11.2015. u ovom gradu besplatan seminar za mala i srednja preduzeća na temu „Lin (LEAN) koncept u funkciji unapređenja procesa proizvodnje“.

Cilj seminara je bio da se predstavnici malih i srednjih preduzeća upoznaju sa metodama i tehnikama koje danas privrednici primjenjuju u svim razvijenim zemljama svijeta kako bi unaprijedili svoje poslovanje i zadovoljili potrebe kupaca svojih proizvoda i usluga.

Predavač na seminaru je bila dr Zorana Tanasić, šef katedre za industrijsko inženjerstvo i menadžment na Mašinskom fakultetu Univerziteta  u Banjoj Luci.

Lin („eng. lean“ – vitak) koncept podrazumijeva pristup koji se fokusira na tri ključna područja: ljude, procese i svrhu. Kroz primjenu ovog alata i tehnike učesnici su se upoznali sa ulogom menadžera i kulture u lin organizaciji.

Prema riječima, rukovodioca Odjeljenja za strateško planiranje razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u RARS-u Marice Berić, da bi preduzeća bila konkurentna moraju težiti stalnom unapređenju svog poslovanja i biti usmjerena na zadovoljavanje potreba kupaca. „Primjena lin koncepta daje mogućnost za rješavanje tih problema kroz identifikovanje i eliminisanje nepotrebnih aktivnosti u poslovnom procesu te usmjeravanje pažnje isključivo na ono što stvara dodatnu vrijednost proizvoda i usluga sa aspekta kupca“, navela je Berić pojašnjavajući značenje lin koncepta.

Partneri u realizovanoj obuci su Mašinski fakultet Univerziteta u  Banjoj  Luci i Đajka Alumni BiH („JICA Alumni BiH“).