U poslovnom inkubatoru ICBL sedam novih timova

Na konkurs za prijem stanara u poslovni inkubator Inovacionog centra Banja Luka, koji je zatvoren 15. jula 2011. godine, prijavilo se 14 timova/preduzeća.  Nakon preliminarne ocjene pristiglih prijava u drugu fazu procesa prijema ušlo je sedam timova/preduzeća.

Za sedam timova/preduzeća koji su ušli u drugu fazu organizovani su konsultativni sastanci sa ciljem unapređenja prijava. Za timove/preduzeća organizovana je obuka “Kako prezentovati poslovnu ideju” koja je za cilj imala da na što kvalitetniji način, pripremi kandidate za finalni intervju, odnosno predstavljanje ideja pred članovima Komisije za ocjenu ideja.

Nakon finalnog intervjua održanog 05. septembra 2011. godine, Komisija za ocjenu poslovnih ideja donijela je odluku da u poslovni inkubator Inovacionong centra Banja Luka ulazi sedam timova.