U pilot programu akceleracije 16 inovativnih poslovnih ideja

U Banjoj Luci su juče predstavljene poslovne ideje prijavljene na javni poziv za učešće u Akcelerator pilot programu. Poziv je objavila Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća u okviru projekta „Razvoj akceleratora za obezbjeđenje boljeg pristupa finansiranju za inovativna MSP“, koji sufinansira Evropska unija kroz Interreg Dunavski transnacionalni program, iz sredstava ERDF i IPA fondova.

Predstavljeno je 20 inovativnih poslovnih ideja, a stručna komisija odabrala je njih 16 za učešće u pilot programu akceleracije. Budući, potencijalni preduzetnici tokom aprila mjeseca proći će intenzivan savjetodavno-edukativni program koji se sastoji od seminara na različite teme i mentoringa. Tokom maja, planiran je program rasta koji učesnicima omogućava korišćenje besplatnih prostorija za rad, administrativnu i tehničku podršku za prijavu na različite programe finansiranja, promociju i međunarodno povezivanje, kao i predstavljanje pred potencijalnim investitorima.
Akcelerator pilot program treba da posluži kao osnova za uspostavljanje ovakvog vid apodrške početnicima u poslovanju u Republici Srpskoj.