U okviru projekta „Javno-privatni dijalog i partnerstvo“ održana radionica u Rudom

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća organizovala je 18. i 19. juna u Rudom radionicu o temi „Identifikovanje ključnih izazova sa kojim se suočava privatni sektor na području opština Bratunac, Srebrenica i Milići“.

Radionica je organizovana u okviru projekta „Javno-privatni dijalog i partnerstvo“ koji se realizuje u saradnji sa UNDP programom oporavka srebreničke regije.

Predstavnicima opština Bratunac, Srebrenica i Milići, poljoprivrednim proizvođačima sa ovih prostora, malih i srednjih preduzeća, resornih ministarstava, Zavoda za zapošljavanje i Privredne komore RS predstavljen je projekat Javno-privatni dijalog i partnerstvo, planirane aktivnosti i očekivani rezultati.

Predstavljen je koncept javno-privatnog dijaloga – koristi, rizici i struktura, uloga foruma javno-privatnog dijaloga, zatim proces rada sa naglaskom na način filtriranja prijedloga reformi, komunikacija, praćenje i izvještavanje.

Tokom radionice formirani su forumi za mala i srednja preduzeća i poljoprivredu, identifikovani su izazovi sa kojima se suočava privatni sektor u projektnom području i definisane prve inicijative koje će biti upućene prema lokalnim i entitetskim vlastima.