U Milićima predstavljen projekat „Javno-privatni dijalog i partnerstvo“

U Milićima je juče održan sastanak sa predstavnicima ove lokalne zajednice kojima je predstavljen projekat „Javno-privatni dijalog i partnerstvo“.

Projekat provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća na području Milića i opština Srebrenica i Bratunac, a finansira ga UNDP.

Cilj projekta je uspostavljanje funkcionalnog foruma javno-privatnog dijaloga koji će doprinijeti reformama koje promovišu unapređenje poslovne klime pogodne za investicije, razvoj privatnog sektora i ekonomski rast.

Naredne sedmice, predstavnici Agencije posjetiće će, zajedno sa predstavnicima ovih lokalnih zajednica, odabrana preduzeća u sektorima koje obuhvata projekat.