U Kozarskoj Dubici uspješno završen seminar na temu “INSTRUMENTI ZA IDENTIFIKACIJU, PRIPREMU I PROVOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA”

U Kozarskoj Dubici je danas završen seminar na temu “INSTRUMENTI ZA IDENTIFIKACIJU, PRIPREMU I PROVOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA”. Seminar je uspješno odlušalo ukupno 18 predstavnika opštinske uprave Kozarska Dubica i Agencije za ekonomski razvoj Grada Prijedora.

Cilj seminara, koji traje 3 dana, je obuka zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i lokalnim razvojnim agencijama, institucijama, javnim preduzećima i nevladinim organizacijama koji se bave ekonomskim razvojem, u oblasti identifikacije, pripreme i provođenja razvojnih projekata.

Polaznici rade u grupama na konkretnim primjerima, prema pristupu logičke matrice koja predstavlja najrasprostranjeniju metodu koju primjenjuju međunarodne donatorske institucije. Jedna od tema su i javne nabavke. Nakon obuke, jedinice lokalne samouprave i institucije dobijaju osposobljen kadar koji u skladu sa potrebama može samostalno (ili u projektnom timu) da identifikuje i razvija projektne prijedloge prema fondovima Evropske unije i drugim donatorima u BiH.

Od 2015. godine do danas održano je 29 obuka u kojima je učestvovalo 55 jedinica lokalne samouprave, a obuku je uspješno završilo 526 polaznika.

Razvojna agencija Republike Srpske je ove godine za aktivnosti na jačanju kapacitete lokalnih razvojnih agencija i jedinica lokalne samouprave dobila prestižnu nagradu Evropske asocijacije regionalnih razvojnih agencija, što daje dodatnu potvrdu kvaliteta obuka, posvećenosti saradnji sa lokalnim razvojnim agencijama i jedinicama lokalne samouprave na prostoru Republike Srpske.