U Inovacionom centru Banja Luka obuka za izradu poslovnog plana

Inovacioni centar Banja Luka organizuje trening obuku “Kako uspješno izraditi poslovni plan” na kojoj će se razgovarati o o važnosti planiranja, zahtjevima u vezi sa izradom poslovnog plana, a kandidati koji prođu trening biće osposobljeni  za potpunu prezentaciju i “odbranu” svog poslovnog plana.

Poslovni plan je pisani dokument koji jasno opisuje poslovnu ideju, njene efekte, početna sredstva, resurse i metode potrebne za njeno ostvarivanje. Uključuje pribavljanje potrebnih sredstava, investiranje, organizaciju posla, marketing i prodaju, pa sve do ostvarivanja koristi (dobiti) koju nosi projekat. Vrlo je važan dokument koji treba poslužiti za kompletnu analizu poslovnog poduhvata i svih njegovih dijelova te za uočavanje svih potrebnih elemenata za njegovo uspješno ostvarivanje.

Obuka će se održati 25. i 26. oktobra u prostorijama Inovacionog centra Banja Luka.