U drugom ciklusu pilot programa akceleracije 12 ideja

Dvanaest poslovnih ideja učestvovaće u drugom ciklusu akcelerator pilot programa koji provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća. Tako je odlučila stručna komisija nakon prezentacije poslovnih ideja koja je održana juče u Prijedoru. Na javni poziv koji je objavila Agencija, prijavljeno je ukupno 15 ideja. 
Budući, potencijalni preduzetnici tokom oktobra i novembra mjeseca proći će intenzivan savjetodavno-edukativni program koji se sastoji od seminara na različite teme i mentoringa. Tokom decembra, planiran je program rasta koji učesnicima omogućava korišćenje besplatnih prostorija za rad, administrativnu i tehničku podršku za prijavu na različite programe finansiranja, promociju i međunarodno povezivanje, kao i predstavljanje pred potencijalnim investitorima.
Akcelerator pilot program treba da posluži kao osnova za uspostavljanje ovakvog vida podrške početnicima u poslovanju u Republici Srpskoj.
Poziv koji je bio otvoren do 7.okrobra Agencija je objavila u okviru projekta „Razvoj akceleratora za obezbjeđenje boljeg pristupa finansiranju za inovativna MSP“, koji sufinansira Evropska unija kroz Interreg Dunavski transnacionalni program, iz sredstava ERDF i IPA fondova. Drugi ciklus akcelerator pilot programa organizuje se u saradnji sa Agencijom za ekonomski razvoj grada Prijedora – PREDA PD i projektom FORESDA koji podržava razvoj inovacija i konkurentnost kroz međusektorsku saradnju.