U Doboju završen novi ciklus obuke za pripremu i provođenje projekata

Trideset drugi ciklus obuke za identifikaciju, pripremu i provođenje razvojnih projekata, koji realizuje Razvojna agencija Republike Srpske, završen je danas u Doboju. Seminar je uspješno završilo 18 polaznika, predstavnika lokalnih zajednica, lokalnih razvojnih agencija i institucija iz Doboja, Modriče i Teslića. Obuka je realizovana u saradnji sa Gradskom razvojnom agencijom Doboj.

Cilј četverodnevnog seminara je da osnaži kapacitete lokalne uprave i njenih institucija u efikasnijem privlačenju donatorskih sredstava za realizaciju razvojnih projekata. Polaznici seminara rade na konkretnim primjerima, prema logičkoj matrici koju primjenjuje većina donatora i po završetku seminara bivaju osposoblјeni da samostalno ili u timu pripreme i realizuju projektne prijedloge.

“Za ovu aktivnost je Razvojna agencija Republike Srpske ove godine u junu mjesecu dobila prestižnu nagradu Evropske asocijacije regionalnih razvojnih agencija – EURADA na polјu unapređenja kapaciteta jedinica lokalne uprave i lokalnih institucija”, rekao je predstavnik Razvojne agencije Republike Srpske Marko Kakuća.

On je dodao da su, prema podacima kojima raspolaže Agencija, odborena 24 projekta čija je ukupna vrednost veća od 12.500.000 KM, a koji su realizovani zahvalјujući ovim obukama. Kakuća je istakao da je Agencija do sada obučila 581 osobu iz čak 55 jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj

Direktor Gradske razvojne agencije Doboj Aleksa Mirčetić kaže da je 20 polaznika iz Doboja do sada uspješno prošlo ovu obuku s cilјem jačanja lokalnih kapaciteta.

“Projektna procedura uopšte nije jednostavna”, rekao je Mirčetić i naveo da je dobojska Razvojna agencija prošle godine učestvovala u izradi pet projekata od kojih su neki u završnoj fazi a neki odbijeni.

On je zadovolјan što je projekat o obnovlјivim izvorima energije upućen Ambasadi Češke u BiH ušao u finalnu fazu među deset najbolјe rangiranih od preko stotinu prijavlјenih.

Predstavnik Turističke organizacije Doboj Sandra Pijunović kaže da je seminar koristan zbog praktičnog dijela za kompleksnije projektne procedure, zahvalјujući kojima će biti osposoblјeni da aplicaraju i prema fondovima EU.