U Doboju počela obuka za identifikaciju i pripremu projekata

Danas je u Doboju počela trodnevna obuka iz oblasti identifikacije i pripreme razvojnih projekata koju provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća. Obuci prisustvuje 17 predstavnika lokalnih zajednica i lokalnih razvojnih agencija iz Doboja i Stanara, kao i predstavnici lokalnih preduzeća.
Obuka je dio projekta „Jačanje kapaciteta jedinica lokalnih samouprava i lokalnih razvojnih agencija kroz osposoblјavanje lokalnih timova za pripremu i vođenje razvojnih projekata“.
Nakon obuke, jedinice lokalne samouprave i institucije dobijaju osposoblјen kadar da identifikuje i razvija projektne prijedloge prema fondovima EU i drugim donatorima.
Obuka je organizovana u saradnji sa Agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Doboja.