U Doboju održana javna rasprava o Nacrtu strategije razvoja MSP i preduzetništva RS

U Doboju je prošlog petka održana javna rasprava o Nacrtu strategije razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva RS za period od 2011. do 2013. godine. Strategija je urađena u četiri cjeline kojima su obuhvaćene obaveze RS i BiH koje trebaju da se ispune u predpristupnoj fazi ulaska u EU. U Nacrt strategije ugrađeno je sve što je ostalo nedovršeno u prethodnoj strategiji koja je važila od 2006. do 2010. godine, kao i ono što treba uraditi da bi jedno preduzeće imalo kompletan servis.
– Strategija je rađena na osnovu evropskog Akta o malom biznisu koga je donijela Evropska komisija i koji važi narednih deset godina – istakao je pomoćnik ministra  industrije, energetike i rudarstva RS, Milan Cvijić Cvijić i naglasio da je praksa EU da svaka zemlja mora imati  uspostavljene mehanizme i poluge podrške razvoju preduzetništva i malih i srednjih preduzeća.
On je istakao da se iz dosadašnjnih javnih rasprava može zaključiti da mala i srednja preduzeća najviše pogađaju visoki porezi i doprinosi, te administrativne barijere u opštini, kao i poslovne, tržišne i vantržišne barijere koje se pojavljuju na izlasku robe i usluga van zemlje.
Javnu raspravu o Nacrtu strategije razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u RS za period 2011. do 2013. godine organizovalo je Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS u saradnji sa Republičkom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća i Privrednom komorom RS.
Nakon Doboja, javne rasprave o nacrtu ove strategije biće održane u Bijeljini, Trebinju i Banjoj Luci. (SRNA)