U Bijeljini predstavljena Evropska mreža preduzetništva

Privrednim subjektima iz Bijeljine i predstavnicima lokalne zajednice predstavljene su juče aktivnosti Evropske mreže preduzetništva namijenjene privrednicima u Republici Srpskoj.  Prezentaciju je organizovala Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa  Agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Bijeljina. 
U okviru događaja prezentovane su osnovne informacije o aktivnostima mreže, sa posebnim naglaskom na podršku za internacionalizaciju poslovanja. U tom domenu predstavljene su mogućnosti dobijanja individualne podrške za povezivanje sa potencijalnim poslovnim partnerima iz inostranstva, te kako se učešćem na poslovnm susretima može efektivno realizovati komunikacija sa nekoliko potencijalnih partnera istovremeno. 
Pored toga predstavljene su i mogućnosti kontinuiranog dobijanja inofmacija o prilikama za učešće na poslovnim susretima, u privrednim misijama i ponuda za saradnju od privrednika iz drugih zemalja. Najavljene su i mogućnosti za pružanje savjetodavne i stručne pomoći za jačanje kapaciteta preduzeća za internacionalizacijui inovacije, te pristupanje finansijskoj podršci za inovativne i razvojne projekte malih i srednjih preduzeća.
Privrednici su pozvani učestvuju na  poslovni susretima u okviru “Foruma o internacionalizaciji poslovanja” koji će se održati 3.novembra 2017. godine na Jahorini.