U Bijeljini održana obuka iz oblasti pripreme i provođenja projekata

Novi ciklus obuka iz oblasti pripreme i provođenja projekata Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća organizovala je prošle sedmice u Bijeljini u saradnji sa Agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Bijeljina.
Obuku je uspješno završilo 17 polaznika, predstavnika Grada Bijeljine, Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Bijeljina, Agrarnog fonda, Turističke organizacije i drugih lokalnih preduzeća, kao i predstavnici opština Lopare i Srebrenica.
Ovo je još jedna u nizu obuka koje organizuje RARS a namijenjena je zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave i lokalnim razvojnim agencijama, institucijama, javnim preduzećima i nevladinim organizacijama koji se bave ekonomskim razvojem u oblasti identifikacije, pripreme i vođenja razvojnih projekata.
Nakon obuke, jedinice lokalne samouprave i institucije dobijaju osposobljen kadar, koji u skladu sa potrebama može, samostalno (ili u projektnom timu), da identifikuje i razvija projektne prijedloge prema fondovima Evropske unije i drugim donatorima u BiH.