U Banjoj Luci održana prva radionica o temi “Turizam i ugostiteljstvo”

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa udruženjem  „Green tour“, a uz  finansijsku podršku Projekta FIRMA, organizovala je protekle sedmice prvu radionicu  za obuku zaposlenih u turizmu i ugostiteljstvu. Osnovni cilj obuke je nadogradnja teorijskih i praktičnih znanja zaposlenih u turizmu i ugostiteljstvu radi povećanja kvaliteta usluga. Takođe, obuka je usmjerena i na prenošenje znanja potrebnog za ostvarivanja saradnje među ponuđačima turističkih proizvoda čiji će krajnji rezultat biti povećanje konkurentnosti naše regije kao jedinstvene destinacije.
Program edukacije dizajniran je tako da nudi minimum neophodnih znanja i vještina koja su osnovna pretpostavka za kvalitetno funkcionisanje čitavog lanca usluga u turizmu i ugostiteljstvu, a radi ujednačavanja nivoa usluga cijeloj regiji. To je ujedno i prvi korak ka uvođenju standarda kvaliteta u poslovanje preduzeća koja učestvuju u edukaciji.
– Ove radionice namijenjene su svima onima koji rade u turizmu bez prethodnog obrazovanja i iskustva, a poznato nam je da je takvih mnogo. Takođe, uvjeren sam da će i oni koji već imaju iskustva u ovom poslu radionice smatrati korisnim – izjavio je profesor Jovan Lekanić, idejni tvorac i predavač na radionici.
Ove radionice, koje će se do 26. februara održavati svake subote, učesnicima će omogućiti da nauče više o osnovnim principima turizma i ugostiteljstva, međunarodnim turističkim trendovima, eko turizmu, odnosima sa klijentima i standardima smještaja. Na radionicama će se jasno ukazivati na najčešće greške u poslovanju kada je sektor turizma u pitanju. Učesnicima će takođe biti ukazano na mogućnosti pristupa adekvatnim izvorima finansiranja, rješenja različitih poslovnih problema, moguće veze sa tržištem, te na uvođenje različitih poslovnih standarda.
Moduli ovih radionica poslužiće kao osnova za izradu programa obuke koji se namjerava ponuditi članovima turističke industrije u okviru budućeg Centra za obuku u turizmu koji se namjerava osnovati u Banjoj Luci.