U Banjoj Luci i Istočnom Sarajevu održan seminar o razvoju poslovnih zona

U organizaciji Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i njemačke organizacije za tehničku saradnju GTZ, u Banjoj Luci i Istočnom Sarajevu protekla dva dana održan je drugi modul seminara o razvoju poslovnih zona. Cilj seminara je da edukuje lokalne zajednice o tome kako krenuti u razvoj poslovnih zona, jeropštine odlučuju o izgradnji poslovnih zona i provode te projekte.
– Ključna je uloga opštine, jer je ona ta koja pokreće i identifikuje gdje će biti neka zona, a onda se priprema projekat i traže investitori i izvori finansiranja – istakao je Mićo Stanojević, predstavnik Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća.
On je istakao da je na području Istočnog Sarajeva identifikovano nekoliko lokacija za izgradnju poslovnih zona, napomenuvši da se poslovne zone mogu praviti i u preduzećima koja su u stečaju, kao što je “Famos” na Palama, gdje postoji infrastruktura koja propada.
Potrebno je utvrditi šta se realno može proizvoditi, a zatim tražiti investitori koji su voljni uložiti sredstva u proizvodnju.
Osim fabričkih prostora, manje poslovne zone mogle bi se praviti i u krugu bivših kasarni koje takođe imaju osnovnu infrastrukturu.
Seminaru u Banjoj Luci prisustvovao je 31 predstavnik lokalne uprave i razvojnih agencija, dok je seminaru u Istočnom Sarajevu prisustvovalo 12 predstavnika lokalnih zajednica i razvojnih agencija.
Stručni ekspert GTC govorio je o temama “Uvod u razvoj poslovne zone”, “Proces osnivanja, opremanja i uspostavljanja poslovne zone – koraci” i “Finansiranje, organizacija i upravljanje poslovnom zonom”.
U okviru planiranog ciklusa predviđen je i modul o temi “Marketing plan i popunjavanje zone”.