Turistička infrastruktura stvara nove mogućnosti za zapošljavanje

U okviru projekta prekogranične saradnje „Žitni put Kupa- Sava“ koji implementira Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, na području opštine Mrkonjić Grad, u Gornjoj Peckoj rekonstruisana je zgrada devastirane škole koja će u buduće služiti kao turistički info centar i razvojni centar. U narednim mjesecima slijedi opremanje ovog prostora koji bi na proljeće trebao biti otvoren, odnosno stavljen na raspolaganje turistima i izletnicima. U neposrednoj blizini ovog vizitor centra, na samo šest kilometara od Gornje Pecke, na izvorima rijeke Sane, postavljen je mobilijar – klupe, stolovi, nadstrešnice, putokazi, info panoi i sve drugo što je potrebno posjetiocima ovog područja kako bi njihov boravak bio bezbjedan i ugodan. Takođe, na cijelom području istražene su i snimljene biciklističke staze, poznato penjalište, kao i domaćinstva koja nude smještaj i hranu, što će biti predstavljeno u turističkom katalogu i na veb portalima.
Osim ovog, i na području opštine Sanski Most, između Hrustovačke i Dabarske pećine, te vrlo blizu Sanice, osposobljen je još jedan vizitor centar Hrustovo na području prvog turističkog sela u bivšoj Jugoslaviji. Objekat će prvenstveno služiti kao biciklistički info punkt. Postavljen je na uzvišenju sa kojeg se vidi cijela dolina između Sanskog Mosta i Sanice. Od proljeća se očekuju brojna dešavanja i aktivnosti na tom području. Nova infrastruktura otvoriće nove mogućnosti za kreiranje radnih mjesta što će unaprijediti turističku privredu.
Inače, projekat „Žitni put Kupa-Sava“ finansira Evropska unija iz IPA programa prekogranične saradnje BiH-Hrvatska, a imlementiraju ga Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća i hrvatska Opština Pokupsko. Vrijednost projekta je oko 655.000 evra, predviđeno je da traje dvije godine i fokusiran je na oblast turizma. Njegov krajnji cilj je da kreiranjem novog turističkog proizvoda i promocijom jedinstvene turističke regije doprinese stvaranju povoljnijih uslova za život u obje države. Obuhvata područje sjeverozapadne BiH i tri hrvatske županije, a partneri u projektu su i Turistička organizacija Republike Srpske, udruženje „Zelene staze“, Grad Karlovac, Karlovačka županija, Razvojna agencija Karlovačke županije, turističke zajednice Sislačko-moslovačke i Brodsko-posavske županiej i udruženje „Zvono uz Kupu“.