Tržištu rada nedostaju IT kadrovi

Predstavnica Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća učestvovala je na okruglom stolu pod nazivom „Sposobnost savladavanja izazova prvog zaposlenja i kompetentnost IT kadra“, koji je juče u Doboju organizovala Područna privredna komora.

Okruglom stolu, na kojem su predstavljene aktivnosti WeB projekta i Ministarstva prosvjete RS, kao i potrebe tržišta rada za kadrovima IT sektora, prisustvovali su i predstavnici privrednih komora, akademskih ustanova, razvojnih agencija i preduzeća iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija.

Predstavljene su i aktivnosti kojima preduzeća pokušavaju smanjiti jaz između ponude i potražnje na tržištu rada uz konstataciju da bi takve aktivnosti trebalo u značajnijoj mjeri da preuzme akademska zajednica. Naglašen je i problem loše komunikacije između preduzeća i fakulteta.

Predstavnici Privrednih komora ukazali su na problem prikupljanja relevantnih podataka o potrebnim kadrovima od strane kompanija kako bi se mogle preduzeti odgovarajuće aktivnosti.

Zaključeno je, između ostalog, da je neophodna i medijska kampanja, u okviru nadležnih ministarstava, kojom će se ukazati na potrebe tržišta za IT kadrom, ali i prednosti te profesije u smislu lakšeg zapošljavanja, natprosječnih zarada isl.