Treći Forum o privrednoj saradnji Republike Srpske i Srbije

Treći forum o privrednoj saradnji Republike Srpske i Srbije okupiće na Jahorini 2. i 3. novembra predstavnike više od 200 preduzeća, klastera, razvojnih agencija, lokalnih zajednica i drugih razvojnih institucija iz regiona, Rusije i Švedske. Organizator Foruma je Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije, uz podršku Vlada RS i Srbije.
– Centralni događaj Foruma su međunarodni poslovni susreti koji će biti održani 3. novembra u organizaciji Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske čiji je koordinator Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, a čine je još i dva javna univerziteta u Srpskoj, Inovacioni centar Banjaluka i Privredna komora Republike Srpske – rekao je direktor Agencije Marinko Đukić.
On je dodao da se do sada za učešće na poslovnim susretima registrovalo 154 preduzeća, kao i da rok za prijavu traje do 31.10.2017.
Pomoćnik ministra industrije, energetike i rudarstva za mala i srednja preduzeća Republike Srpske Zoran Savić smatra da su “B2B susreti” poslovnih subjekata, gdje se na neposredan način dogovaraju poslovni kontakti, veoma važan segment Foruma.
– Resorno ministarstvo dalo je puno podršku organizaciji ovakvog događaja – rekao je Savić.
Prateći program Foruma podrazumijeva i održavanje panel diskusija i radionica sa razvojnim agencijama, naučnim i drugim institucijama i organizacijama s ciljem predstavljanja najboljih praksi, umrežavanja ideja, razmjene informacija, kao i pronalaženja potencijalnih partnera za realizaciju projekata od zajedničkog interesa.