Teslić: Prodaja parcela u poslovnoj zoni Lanara

Opština Teslić je raspisala javni poziv za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Lanara putem licitacije.

Predmet prodaj čine ukupno četiri parcele od 1.500 m2 do 7.000 m2, a nalaze se u obuhvatu Izmjene revizije i dopune Regulacionog plana Komunalno radne zone u Tesliću i planirane su za izgradnju poslovnih objekata.

Početna cijena građevinskog zemljišta iznosi 25 KM po 1 m2 za sve parcele.

Licitacija je zakazana za 10. novembra sa početkom u 12 časova u zgradi Opštine Teslić.

Detalji prodaje se mogu pronaći OVDJE.