Teslić: Na prodaju dvije parcele u industrijskoj zoni Lanara

Opština Teslić raspisala je javni oglas o prodaji neizgrađenog zemljišta putem usmenog javnog nadmetanja. 
Predmet prodaje su parcele površine 9.056 m2 i 9.223 m2 koje se nalaze u industrijskoj zoni “Lanara”. Prema Regulacionom planu “Komunalno radne zone” u Tesliću, na obje građevinske parcele predviđena je izgradnja poslovnih objekata spratnosti P i P+2, bruto građevinske površine od 4.800 m2.
Početna prodajna cijena građevinskih parcela iznosi 22 KM po metru kvadratnom. Zainteresovani ponuđači mogu dostaviti prijavu za učešće na licitaciji najkasnije do 14. decembra. 

Više informacija na http://www.opstinateslic.com/index.php/de/javni-pozivi-i-oglasi