„TEHNOLOŠKE INOVACIJE – GENERATOR PRIVREDNOG RAZVOJA“

Savez inovatora Republike Srpske, Privredna komora Republike Srpske i Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća organizovali su naučno-stručni skup pod nazivom „TEHNOLOŠKE INOVACIJE – GENERATOR PRIVREDNOG RAZVOJA“.

Skup je održan 12. i 13. novembra 2008. godine u prostorijama Privredne komore Republike Srpske.

Pokrovitelji naučno-stručnog skupa bili su Ministarstvo nauke i tehnologije Vlade Republike Srpske i Ministartvo civilnih poslova BiH.

Cilj naučno-stručnog skupa bio je da okupi eksperte i druge kompetentne ličnosti iz institucija, privrede i organizacija, radi razmjene informacija, iskustava i stavova u primjeni inovacija, te da se analiziraju i koriste iskustva iz razvoja nacionalnih inovacionih sistema susjednih zemalja i zemalja EU kao i da se sagledaju mogućnosti primjene pozitivnih rješenja u Republici Srpskoj i BiH i ista predlože nadležnim institucijama u Republici Srpskoj i BiH.

U okviru naučno-stručnog skupa prezentovani su radovi iz sljedećih tematskih oblasti: Privreda, Inovacije, Menadžment, Razvoj, Institucije, Obrazovanje, Zdravstvo, Ekonomija, Proizvodnja, Ekologija, Standardi, Zaštita intelektualne svojine, Legislativa, Stanje i iskustva u primjeni tehnoloških inovacija, Razvojne tendencije i dr.