Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Republici Srpskoj u 2008. godini

Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Republici Srpskoj u 2008. godini – TNTI 2008, se i ove godine održava u zajedničkoj organizaciji takmičenja sa Republikom Srbijom. Organizatori ovog takmičenja u Republici Srbiji su Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada, Privredna komora Srbije i Radiotelevizija Srbije; a u Republici Srpskoj Ministarstvo nauke i tehnologije i Republička Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske.

Promocija Takmičenja je održana u Republičkoj Agenciji za razvoj MSP u Banjoj Luci, 29.09.2008. godine u 14,00 časova. Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju su predstavili: dr Bakir Ajanović, Ministar nauke i tehnologogije Vlade Republike Srpske, prof, dr Miloš Nedeljković, Državni sekretar u Ministarstvu za nauku i tehnološki razvoj Vlade Republike Srbije, prof. dr Vojin Šenk, profesor na fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, prof. dr Dragan Povrenović, profesor na tehnološko – metalurškom fakultetu u Beogradu, prof. dr Nikola Vukmirović, direktor agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske i Gordan Vukelić, Pomoćnik ministra za tehnologiju Vlade Republike Srpske.

Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju se ove godine odvija u tri kategorije:

I kategorija – KORAK NAPRED

Mogu se takmičiti timovi iz 2007. godine, koji su do sada napisali i predali biznis plan u okviru ovog takmičenja.

Krajnji rok za prijavu takmičara je 19.09.2008. godine

II kategorija – INOVATIVNE IDEJE

U ovoj kategoriji se mogu takmičiti timovi koji su u fazi idejnog rješenja inovacije i/ili timovi koji su u fazi inicijalne realizacije ideje pod uslovom da njihovi članovi nisu zaposleni u naučno-istraživačkim organizacijama ili fakultetima.

Mogu se prijaviti i timovi koji su učestovali u prethodnim godinama Takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju ali samo sa do sada neprijavljenom idejom/inovacijom.

Krajnji rok za prijavu takmičara je 15.10.2008. godine

III kategorija – POTENCIJALI

U ovoj kategoriji se mogu takmičiti timovi čiji su članovi zaposleni na fakultetima i institutima, koji se nalaze na aktivnim projektima Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, a imaju ideju kako rezultate svojih istraživanja mogu da primene u praksi, odnosno da od njih stvore inovaciju.

Krajnji rok za prijavu takmičara je 15.10.2008. godine

O pravilima, procedurama i uslovima ovog takmičenja možete se detaljnije upoznati putem internet stranice www.inovacija.org