Takmičenje za najbolju poslovnu ideju

OSTVARI SVOJU IDEJU“ – Takmičenje za najbolju poslovnu ideju
Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća je raspisala Javni poziv ѕa Takmičenje za najbolju poslovnu ideju.
Takmičenje je namjenjeno mladim od 18 do 35 godina.
Cilj Takmičenja je podsticanje mladih osoba na samozapošljavanje kroz pružanje nefinansijske i finansijske podrške pokretanju vlastitog posla.

Takmičenjem želimo probuditi preduzetnički duh među mladim ljudima, podsticati mlade da razmišljaju o preduzetništvu kao karijeri, motivisati mlade kreativne ljude sa inovativnim i provedivim poslovnim idejama, te ih ohrabriti da te ideje sprovedu u dijelo.

Rok za prijavu za učešće na Takmičenju je 14. septembar 2009. godine.
Sve prijave potrebno je, na unaprijed utvrđenom obrascu, poslati u elektronskoj formi na e-mail ostvari.svoju.ideju@rars-msp.org

Tri poslovna plana koja će se nagraditi biće proglašena u okviru završne emisije „Globalne sedmice preduzetništva“ koja će se održati 22. novembra 2009. godine.
Nagrade za tri poslovna plana su:

  1. 2.500,00 KM na ime osnivačkog kapitala i troškova registracije ukoliko je riječ o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću ili na ime troškova registracije i nabavke osnovnih sredstava ukoliko je riječ o osnivanju preduzetničke djelatnosti ili poljoprivrednog gazdinstva;
  2. Vođenje poslovnih knjiga u trajanju od jedne godine.

Sve detalje o Takmičenju možete pronaći u tekstu Javnog poziva, a za sve dodatne informacije možete da se obratite na telefon 051/247-627 ili na e-mail ostvari.svoju.ideju@rars-msp.org