Sveto Stanić

„Šta se konkretno može dobiti iz ovog programa i zašto bi trebali učestvovati – to je prije svega, po mom mišlјenju, obuka i upoznavanje drugih učesnika, sa kojima je moguće da se uspostavi saradnja i širi posao. Obuke su veoma kvalitetene, na njima sam učestvovao i lično, kao i moji radnici. Finansijska sredstva koja smo dobili za najbolјu poslovnu ideju u okviru ovog programa smo iskoristili da brendiramo firmu. Dakle, program nam je omogućio priličan napredak, što je za rezultat imalo zapošlјavanje radnika: danas ih imamo skoro tri puta više nego te 2019. godine.“