Subvencije za podsticaj izvoza

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske objavilo je danas  javni poziv za dodjelu ukupno tri miliona KM, po osnovu subvencija za podsticaj izvoza privrednim subjektima koji ostvaruju izvoz, a pogođeni su prirodnim nepogodama ili drugim izuzetnim događajima. Pod tim događajima podrazumijevaju se poplava ili požar kod podnosioca zahtjeva koji se desio od 1. januara prošle do 7. aprila ove godine, kao i građanski nemiri u pojedinim državama poslije 1. januara, a zbog kojih je nastupio privremeni prekid plasmana gotovih proizvoda ili usluga na inostrano tržište, pa nije ostvaren ugovoreni izvoz.
Sredstva se mogu odobriti privrednom subjektu samo za jednu od navedenih namjena, a ukupno dodijeljena sredstva ne mogu preći iznos od tri miliona KM, što čini dio planiranih i raspoloživih sredstava u budžetu Ministarstva za ovu godinu na poziciji Subvencije za podsticaj izvoza.
Sredstva koja se mogu odobriti po jednom privrednom subjektu iznose maksimalno do 40 odsto od iznosa procijenjene štete ili neostvarenog izvoza, s tim da ukupni iznos ne može preći 500.000 KM. Iznos sredstava koja se mogu odobriti privrednom subjektu biće utvrđena na osnovu broja i iznosa podnesenih prijava, te ukupnog iznosa sredstava za raspodjelu.
Iz Ministarstva je saopšteno da će se sredstava dijeliti na osnovu rang-liste privrednih subjekata podnosioca prijava koju je usvojila Vlada Srpske i na osnovu rješenja o dodjeli sredstava ministra industrije, energetike i rudarstva, a po dinamici stavljanja sredstava Ministarstvu na raspolaganje.
Uslovi za prijavu na javni poziv su i da privredni subjekat ima sjedište na teritoriji Srpske, da se bavi proizvodnjom ili proizvodno-uslužnom djelatnošću za potrebe izvoza, da nije bio korisnik pomoći prošle i ove godine po istom osnovu, da ima učešće izvoza u ukupnom poslovnom prihodu za prošlu godinu više od 15 odsto, kao i da je firma zapošljavala na neodređeno vrijeme 31. decembra 2010. godine više od 30 radnika.
Privredni subjekat kojem budu odobrena sredstva po osnovu ovog javnog poziva ne može ponovo biti korisnik subvencija koje dodjeljuje Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva u 2011. godini.
Javni poziv  objavljen je  na portalu Vlade RS http://www.vladars.net/sr-SP-yrl/Vlada/Ministarstva/mper/javnipozivi/Pages/PregledJavnihPoziva.aspx i u dnevnom listu ”Glas Srpske” i ostaće otvoren 30 dana. (SRNA)