Subvencije izvoznicima

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske potpisalo je ugovore o dodjeli subvencija za podsticaj izvoza sa 110 od ukupno 215 domaćih privrednih subjekata koji su ispunili uslove javnog poziva, za šta je Vlada RS izdvojila 14 miliona KM.
Resorni ministar Željko Kovačević rekao je da se na javni konkurs prijavilo 334 preduzeća, što je rekordan broj, te da će sutra biti potpisano preostalih 105 ugovora.
On je dodao da su opšti uslovi za dobijanje podsticaja da preduzeće ima sjedište na teritoriji RS, da se bavi proizvodnjom ili proizvodno-ulužnom djelatnošću, da je u prošloj godini ostvarilo izvoz, te da je opravdao utrošak sredstava podsticaja izvoza po konkursu iz prethodnih godina.
– Uslovi za preduzeća su i da nisu korisnici bespovratnih sredstava u tekućoj godini po istom osnovu, da nemaju neizmirene dospjele poreske baveze i neisplaćene neto plate, da poštuju propise iz oblasti radnih odnosa, zapošljavanja i zaštite na radu – rekao je Kovačević.
Prema njegovim riječima, korisnici subvencija mogu biti i novi izvoznici uz uslov da imaju ugovorene izvozne poslove u tekućoj godini, dok privredni subjekti iz oblasti prerade drveta moraju imati prijavljene projekte u oblasti proizvodnje u više faza.
Mile Savačić, predstavnik drvoprerađivačkog preduzeća “Standard” Prnjavor, koje je dobilo podsticaj od 232.000 KM, rekao je da će ta sredstva biti uložena u proširenje proizvodnje, jer preduzeće ove godine počinje četvrti investicioni ciklus.
– Ova sredstva će nam dobro doći da bismo mogli da se borimo na svjetskom tržištu, a planiramo da izađemo na tržište RS, jer smo do sada bili orijentisani isključivo na izvoz – rekao je Savačić. (SRNA)