Studenti učili o poslovnom planiranju

U organizaciji Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS) u Banjoj Luci se danas održava radionica o temi “Testiranje poslovne ideje preduzetnika – izrada poslovnog plana” koja je namijenjena studentima, potencijalnim preduzetnicama. Cilj radionice je podsticanje omladinskog preduzetništva u Republici Srpskoj.
Edukaciji, koja je organizovana u okviru aktivnosti Evropske mreže preduzetništva RS, prisustvovuje devet  polaznika kojima se na interaktivan način i na konkretnim primjerima predstavlja proces planiranja – struktura i sadržaj poslovnog plana od procesa izrade proizvoda tj. pružanja usluga, do realizacije bilansa uspjeha.
Prema riječima Bojan Ćudića, rukovodioca odjeljenja Evropske mreže preduzetništva u RARS-u,  nakon završene današnje obuke, polaznici će imati mjesec dana da naprave vlastiti poslovni plan.
– Taj plan će ocijeniti stručna komisija sačinjena od predstavnika RARS-a, a tri najkvalitetnija projekta će biti i finansijski nagrađena. Obuka iz poslovnog planiranja je kontinuirana aktivnost  Agencije koju smo do sada realizovali u saradnji sa lokalnim razvojnim agencijama širom  RS a i u narednom period ćemo nastaviti sa ovim aktivnostima – naveo je Ćudić.
Jedna od polaznica radionice je i Jelica Rastoka, student četvrte godine Ekonomskog fakulteta u Banjoj Luci.
– Grupa kolega i ja imamo poslovnu ideju i želimo je približiti tržištu. Na Ekonomskom fakultetu stekli smo dosta teoretskog znanja, ali potrebne su nam neke vještine i praktična znanja koja možemo steći na ovakvim radionicama – kaže Jelica.
Nikola Pećanac, student četvrte godine Šumarskog fakulteta u Banjoj Luci već je prisustvovao sličnoj edukaciji, a kako je čvrsto riješen da u budućnosti započne vlastiti biznis vjeruje da ovakvih praktičnih znanja treba još.
– Sa razvojem industrije, šumarstvo više nije ono što je bilo prije pola vijeka. Danas postoje savremene metode za korištenje drvnih sortimenata i te industrije će se razvijati i kod nas. Za pokretanje posla potrebna su i neka praktična znanja koja mogu da se usvoje na ovakvim radionicama. To je posebno važno za ljude koji nisu ekonomske struke – ističe Nikola.
Polaznici današnje radionice imaju priliku da čuju i iskustva uspješnih preduzetnika, mladih osoba koje su se, poput banjolučanina Nikole Galića, ohrabrili da započnu vlastiti biznis.
– Ja sam pokrenuo zanatsku pivaru „Gorštak“. Krenulo je iz hobija, a sada je to već prilično ozbiljan posao. Želim reći ovim mladim ljudima da je uspjeh moguć ako vrijedno rade i vjeruju u sebe. Najveća je sreća u životu kad radite ono što volite i radite za sebe – zaključuje Galić.