Strategijom do reintegracije starijih na tržište rada

Razvojna agencija Republike Srpske organizovala je danas prvi onlajn sastanak savjetodavne grupe u okviru projekta „Izgradnja digitalnih preduzetničkih kapaciteta kod starijih osoba kroz inovativne trening sisteme“ – eDigiStars. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske, Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite,  Zavoda za zapošlјavanje Republike Srpske, Privredne komore Republike Srpske, Inovacionog centra Banja Luka, Gradske razvojne agencije Banja Luka, Područne privredne komore Banja Luka, Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske i predstavnik osoba starije populacije.

Na sastanku je prezentovan nacrt zajedničke Dunavske makro-regionalne eDigiStars strategije koja ima za cilј stvaranje promjena na lokalnom, kao i na makroregionalnom nivou u vezi sa reintegracijom starijih osoba na tržište rada kroz izgradnju digitalnih vještina. Strategija se zasniva na nacionalnim i teritorijalnim inputima, naučnoj literaturi i strateškim dokumentima EU. Jedan od klјučnih elemenata strategije je utvrđivanje kako relevantni teritorijalni akteri mogu da ojačaju i prilagode sisteme obuke za starije osobe kako u partnerskim zemlјama tako i u široj Dunavskoj regiji.

Današnji sastanak je jedna od aktivnosti projekta eDigiStars koji je sufinansiran iz fondova Evropske unije (ERDF, IPA, ENI) u okviru Dunavskog transnacionalnog programa. Provođenje projekta počelo je u julu 2020. godine, a u njemu učestvuje 14 partnerskih organizacija i institucija uklјučujući RARS kao jedinog partnera iz BiH i 5 pridruženih strateških partnera.

Cilј projekta je razvoj održivog ekosistema koji će omogućiti starijim osobama samozaposlenje kroz izgradnju digitalnih vještina.