Sticanjem znanja iz preduzetništva završene pilot obuke u okviru eDigiStars projekta

Pilot obuka za izgradnju digitalnih vještina kod nezaposlenih starijih osoba, koju Razvojna agencija Republike Srpske organizuje u okviru projekta „Izgradnja digitalnih preduzetničkih kapaciteta kod starijih osoba kroz inovativne trening sisteme“ – eDigiStars, završena je juče modulom iz preduzetništva. Kandidati su dobili mogućnost da se upoznaju sa osnovama preduzetništva i dobiju praktične savjete o tome kako donositi poslovne odluke, kako pronaći informacije, te koje su mogućnosti za primjenu stečenih digitalnih vještina u zakonskim okvirima.

Tokom intenzivne obuke koja je trajala skoro mjesec dana 26 nezaposlenih osoba, starijih od 50 godina, dobili su priliku da unaprijede svoja digitalna znanja i vještine, a sve to sa ciljem kako bi lakše pronašli posao ili pokrenuli vlastiti biznis. Pilot obuka je obuhvatala 5 modula, mikrosoft ofis paket, upravljanje digitalnim marketingom i društvenim mrežama, komunikacioni i kolaboracioni alati, IT sigurnost i preduzetništvo.

Obuka je realizovana u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske i Agencijom Spektar, a kandidati koji uspješno polože završni test dobiće validan sertifikat, kao i mogućnost direktnog kontakata sa potencijalnim poslodavcima na sajmu zapošljavanja koji će biti organizovan 17. juna 2022. godine u Banja Luci.

Projekat eDigiStars sufinansiran je iz sredstava ERDF, IPA i ENI fondova u okviru Interreg Dunavskog transnacionalnog programa. Cilj projekta je razvoj održivog ekosistema koji će podići kapacitet zapošljavanja starijih osoba u digitalnoj oblasti kroz izgradnju digitalnih vještina.