Štetu od mraza procijeniti do 15.jula

Gradske i opštinske službe trebaju izvršiti procjenu šteta od mraza koji je izazvao štete u zasadima voća i vinove loze u Republici Srpskoj u aprilu ove godine, a rok za prikupljanje i sistematizovanje podataka o štetama koje trebaju dostaviti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske je 15. jul. Nakon prikupljanja svih podataka o štetama u Republici Srpskoj, Ministarstvo će informisati Vladu. Povodom šteta od mraza koji je zahvatio šire područje Republike Srpske, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske posjetili su predstavnici Udruženja voćara Republike Srpske kojima je saopšteno da su stručne službe Ministarstva izvršile obilazak terena i konstatovale štete na otvorenim cvjetovima i zametnutim voćnim plodovima, kao i na lastarima maline i vinove loze, te da je Ministarstvo o tome informisalo Vladu Republike Srpske, a Vlada zaključkom zadužila Ministarstvo da prati aktivnosti na utvrđivanju negativnih efekata mraza na voćarsko-vinogradarsku proizvodnju i o tome je informiše. Voćarima je preneseno da su gradske i opštinske službe obaviještene da se procjena štete utvrđuje u skladu sa Zakonom o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama kojim je propisano da lokalne samouprave donose odluku o proglašenju stanja elementarne nepogode kao i odluku o formiranju komisije za utvrđivanje štete prouzrokovane elementarnom nepogodom.