STALNI POZIV preduzećima, konsultantima, agencijama, inžinjering organizacijama, itd. da apliciraju za dodjelu grantova / subvencija

STALNI POZIVpreduzećima, konsultantima, agencijama, inžinjering organizacijama, itd. da apliciraju za dodjelugrantova / subvencijaza projekte poslovno savjetodavnih ili  konsultantskih usluga
EBRD BAS Program poslovno savjetodavnih usluga u Bosni i Herzegovini podržava mala i srednja BH preduzuća olakšavajući obezbjeđenje poslovnih savjeta i konsultantskih usluga. Program implementira  Evropska banka za obnovu i razvoj fondovima Evropske unije.EBRD BAS Programme pruža fleksibilan grant od 25% do 75% ukupnih neto troškova projekta  do maksimalno EUR 10,000.
Poslovni savjeti u oblasti:  Standardizacija (CE, ISO, HACCP, Global GAP, itd);Zaštita okoline (uključujući i ISO 14000 i FSC CoC);Kompjuterizovani Informacioni sistemi (proizvodni i finansijski);Marketing (branding, istraživanje tržišta, web dizajn, razvoj strategije, plan promocije, itd);Inžinjering (izrada glavnih projekata novih postrojenja, tehnološke studije, itd.);Energetska efikasnost;Reorganizacija;Priprema poslovnih planova;Traženje poslovnih partnera i investitora;itd.
Aplicirati mogu firme koje zadovoljavaju sljedeće kriterije: Male ili srednje BiH firme u svim poslovnim sektorima, sa izuzetkom alkohola, vojne, i duhanske industrije, osiguranja, bankarstva, finansijskih usluga i klađenja.Većinski privatne, i u većinskom BiH vlasništvu.Postoje najmanje dvije godine.Od 10 do 250 uposlenihFinansijska stabilnost i potencijal rasta. Finalnu odluku o svakoj aplikaciji donosi BAS tim. 
EBRD BAS ProgrammeFra Anđela Zvizdovića, UNITIC Toranj B/15; 71 000 Sarajevo; Bosna i HercegovinaTel: +387 (33)  266 985; Fax: +387 (33) 295 069E-mail: basbih@ebrd.comwww.ebrd.com/sbs/bosnia