Srbac: Planirano proširenje industrijske zone u Sitnešima

Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne djelatnosti opštine Srbac obavještava javnost da je nacrt izmjene dijela Regulacionog plana proširenje industrijske zone u Sitnešima, izložen na javni uvid.

Nacrtom reuglacionog plana obuhvaćen je prostor smješten u jugoistočnom dijelu opštine Srbac, u naselju Sitneši, u ukupnoj površini od 13,2 ha, neposredno uz regionalni put Srbac – Prnjavor i izložen je na javni uvid u prostorijama Opštinske uprave opštine Srbac i prostorijama Centar za projektovanje i konsalting CPK Banja Luka, u periodu od 24.10.2023. godine do 24.11.2023. godine.

Nacrt regulacionog plana objavljen je ovdje.

Za vrijeme trajanja javnog uvida, sve do 24. novembra 2023. godine, svako fizičko i pravno lice može dati mišljenje, primjedbe i prijedloge na nacrt, upisom u svesku koja se nalazi u prostorijama u kojima je nacrt izložen ili dostaviti u formi dopisa Opštinskoj upravi opštine Srbac – Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno – komunalne djelatnosti.

Izvor: ba.ekapija.com