Specijalizovani, profesionalni savjeti u oblasti zaštite intelektualne svojine

IP Booster je besplatna usluga Evropske komisije dizajnirana da pomogne univerzitetima i javnim istraživačkim organizacijama koje se bave visokokvalitetnim istraživanjima, čiji je cilj bolji utucaj na tržište, kao i pitanjima IP vezanim za komercijalizaciju koja mogu pomoći razvoju uspješne strategije intelektualne svojine.
Pažljivo odabrani stručnjaci za IP, tehnologiju i poslovnu strategiju mogu analizirati istraživanje i pomoći istraživačkim timovima da razviju najbolje strategije intelektualne svojine.
„IP Booster usluga pomoći će univerzitetima i javnim istraživačkim organizacijama da odrede  vrstu i količinu zaštite IP za intelektualnu svojinu svojih projekata, da li treba da  steknu prava intelektualnog vlasništva trećih strana, te koji su načini komercijalizacije najbolji za određeno istraživanje.
Uz pomoć ove usluge moguće je provesti dubinsku analizu procjene količine i kvaliteta IP sredstava generisanih od strane projekta i procijeniti njihovu buduću vrijednost, zatim pripremiti aplikaciju za patent, dizajn i zaštitne znakove projekta i dobiti podršku
u pregovorima o sporazumima o transferu tehnologije.
Krajnji cilj je da istraživanja dobiju najbolje šanse za postizanje komercijalnog uspjeha, bez dodatnih troškova za univerzitete i javne istraživačke organizacije.
Da biste primili IP Booster usluge, potrebno je da se prijavite na veb stranici IP Booster website.
Molimo Vas da u nastavku provjerite da li imate pravo i da aplicirate što je prije moguće, jer je sljedeći datum završetka zakazan za 30. jun 2019. (poziv za prijavu je stalno otvoren, ali procjena se vrši na određene datume, indikativno svakih 4-6 meseci) .

Kriterijumi su sljedeći:
     Prijaviti se mogu univerziteti ili javne istraživačke organizacije;
     Univerzitet ili organizacija mora imati koristi od EU fondova u nekom trenutku;
     Nacionalna sredstva ne smiju biti dostupna za slične IP usluge;
     Tražene usluge ne bi trebalo da dupliraju druge usluge koje već primate.
Više informacija možete pronaći na veb portalu ili putem našeg letka flyer. Kontakt imejl: ipbooster@meta-group.com.

Ako ste zainteresovani za IP Booster i druga istraživanja za aktivnosti na jačanju tržišta, prijavite se na Knowledge to Market Booster kako biste dobijali obavještenja o relevantnim aktivnostima i rokovima, vijestima iz programa i projekata, kao i najnovijim događajima u oblasti inovacija koji bi mogli biti zanimljivi za vašu organizaciju. Prijaviti se možete putem sljedećeg linka: (https://mailchi.mp/metagroup.com/k2mboosternewsletter).