Seminari na temu „Evaluacija prijava za EU projekte“ i „Internacionalizacija MSP-a“

Prema projektu „Podrška pri kreiranju politika i jačanju institucija za razvoj malih i srednjih preduzeća“, kao dio podrške Evropske komisije Bosni Hercegovini i Republici Srpskoj, Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa konsultantskom kućom ATOS d.o.o. iz Belgije, organizovala je seminare na teme poslovnog razvoja i projekt menadžmenta. Predavač je bio g-din DUPLOUY Jean-Claude iz Belgije.

U prostorijama RARS-a 20.10.2008. godine održan je seminar “Evaluacija prijava za EU projekte” a 21.10.2008. godine seminar “Internacionalizacija MSP-a”. Seminari su bili namijenjeni zaposlenima u razvojnim agencijama.