Seminar o temi “Uzroci i posljedice stečaja i likvidacije Privrednih društava”

Centar za unapređenje korporativnog upravljanja organizuje seminar o temi “Uzroci i posljedice stečaja i likvidacije Privrednih društava”.

Seminar je namijenjen članovima nadzornih (upravnih) odbora i menadžmentu (top i operativnom) privrednih društava, banaka, osiguravajućih društava, Uprave za indirektno oporezivanje, Poreske uprave, Privrednoj komori i studentima. Cilj seminara je da aktuelizuje problematiku iz prakse provođenja stečaja i likvidacije privrednih društava i posljedice koje nastaju provođenjem stečaja i likvidacije.

Seminar će se održati u utorak, 02.07.2013. u Banjoj Luci. Više informacija na www.korporativnoupravljanje.com