Savremena oprema za praktičnu nastavu

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća potpisala je danas ugovore o provođenju projekta „Praktična nastava u preduzećima“ sa šest partnera:

  • Agencijom za ekonomski razvoj Grada Prijedora – PREDA PD,
  • Agencijom za razvoj MSP Grada Doboja,
  • Odjeljenjem za LER i evropske integracije Grada Bijeljina,
  • Gradskom razvojnom agencijom Istočno Sarajevo,
  • Agencijom za razvoj MSP Trebinje i
  • Privrednom komorom Unsko-sanskog kantona.

Projekat je jedna od aktivnosti u okviru programa Prilika plus koji provodi Agencija, a finansira Vlada Švajcarske.