Savladali znanja i vještine za efikasniju identifikaciju, pripremu i realizaciju razvojnih projekata

Trinaest polaznika iz Doboja, Broda, Stanara i Plagićeva završilo je danas trodnevnu obuku u oblasti pripreme i provođenja projekata. Obuku je u Doboju organizovala Razvojna agencija Republike Srpske u saradnji sa Gradskom razvojnom agencijom Doboj. Svi polaznici izuzetno su zadovolјni kvalitetom same obuke i znanjima i vještinama koje su stekli a koje će u budućnosti koristiti za efikasniju identifikaciju, pripremu i realizaciju razvojnih projekata. 

Obuka, koja je za sve polaznike besplatna, podrazumijeva rad u grupama, na konkretnim projektnim prijedlozima, prema metodologiji koja je trenutno najrasprostranjenija kod međunarodnih donatora. Nakon obuke, institucije dobijaju osposoblјen kadar koji u skladu sa potrebama može samostalno (ili u projektnom timu) da identifikuje i razvija projektne prijedloge prema fondovima Evropske unije i drugim donatorima u BiH.

Od 2015. RARS je organizovala 20 obuka za 362 polaznika iz 47 jedinica lokalne samouprave. Za 2020. godinu planirane su ukupno 4 obuke. Tri su već realizovane u Zvorniku, Trebinju i Doboju, a uskoro će biti održana još jedna u Istočnom Sarajevu.