Savjetovanje za mala i srednja preduzeća

EBRD Advice for Small Business – međunarodni eksperti (ranije poznat kao EGP) pomaže kompanijama da razviju i usavrše svoje menadžerske vještine i poslovne rezultate. Međunarodni eksperti mogu pružiti podršku u sljedećim oblastima, zavisno od potreba kompanije: upravljanje proizvodnjom, upravljanje prodajom, finansijski menadžment, reorganizacija/restrukturiranje, tehnička podrška, uključujući i softverska rješenja, implementicija sistema po EU standardima, strateško planiranje, trening posjete i posjete sličnim kompanijama iz EU zemalja, savjetovanje pri pristupu finansijskim sredstvima (investicije ili krediti).

Više informacija na: http://www.ebrd.com/knowhow