Saradnja Agencije i lokalnih agencija za razvoj MSP

U prvom polugodištu 2008. godine Agencija je sarađivala i koordinirala radom lokalnih razvojnih agencija i opštinskih odjeljenja za privredu.

U martu 2008. godine održan je sastanak u prostorijama Agencije kojem je prisustvovalo 20 predstavnika lokalnih agencija za razvoj MSP.

Na sastanku su dogovoreni pravci saradnje Agencije sa lokalnim agencijama za razvoj MSP tokom 2008. godine, koji se odnose na realizaciju sljedećih aktivnosti:

  • Jačanje mreže lokalnih agencija za razvoj MSP u Republici Srpskoj,
  • Razvoj održivosti lokalnih razvojnih agencija,
  • Edukacija lokalnih agencija za razvoj MSP u Republici Srpskoj o poslovnom planiranju,
  • Jačanje komunikacije i saradnje unutar mreže lokalnih agencija za razvoj MSP i Investiciono-razvojne banke Republike Srpske,
  • Intenziviranje investicione promocije Republike Srpske i opština.