Sa predstavnicima JLS razgovarano o razvoju poslovnih zona i promociji ulaganja

Razvojna agencija Republike Srpske organizovala je danas onlajn sastanak sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave u skladu sa Programom rada sa finansijskim planom za 2021. godinu i aktivnostima u vezi sa razvojem poslovnih zona i promocijom investicionih lokacija.

Cilј sastanka je bio da se predstave uočeni izazovi sa kojima se suočavaju kontakt osobe u jedinicama lokalne samouprave (JLS) u Republici Srpskoj prilikom popunjavanja i ažuriranja baze investicionih lokacija, dokument „Analiza stanja poslovnih zona za 2020. godinu“, te informacije koje je RARS prikupio tokom terenskih posjeta.

Sastanku su prisustvovali predstavnici 31 JLS u Republici Srpskoj koji su se ovom prilikom upoznali sa realizovanim akivnostima Agencije u prethodnom periodu kao i planovima za naredni.

Kroz aktivnu diskusiju  predloženi su  modaliteti buduće zajedničke saradnje koja se odnosi na obuke, promociju investicionih lokacija, terenske mentorske posjete, te razmjenu iskustava dobrih praksi iz Republike Srpske i regiona.