„Razvoj CANVAS modela“ tema druge radionice za početnike u poslu

Učesnici Akcelerator programa koji Razvojna agencija Republike Srpske organizuje na Palama, učili su danas sa predavačem Draganom Gligorićem o „Razvoju CANVAS modela“. Ovo je druga radionica u okviru novog ciklusa koji se realizuje u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Pale, Zavodom za zapošlјavanje Republike Srpske, Gradskom razvojnom agencijom Istočno Sarajevo, te opštinama Pale, Istočno Novo Sarajevo, Istočna Ilidža, Trnovo, Sokolac i Istočni Stari Grad.
U programu učestvuje 11 pojedinaca i timova koji će u naredna dva mjeseca uz podršku stručnih predavača i mentora proširiti svoje znanje i steći nove preduzetničke vještine koje će im pomoći da realizuju i unaprijede svoju poslovnu ideju.
Akcelerator program je namijenjen početnicima u poslovanju zasnovanom na inovaciji, znanju i novim tehnologijama sa potencijalom rasta, koji žele da što prije pronađu tržište za svoje proizvode/usluge. Program se sastoji u tri faze: program predakceleracije, akceleracije i programa rasta, putem kojih se obezbjeđuje kontinuirana podrška početnicima u poslovanju u cilјu realizacije njihove poslovne ideje.