Razvijanje koncepta cjeloživotnog učenja o preduzetništvu

Predstavnik Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća učestvovao je na sastanku radne grupe  Regionalnog centra za razvoj preduzetničkih kompetencija za zemlje Jugoistočne Evrope (SEECEL), koji je održan prošlog mjeseca u Budvi.

Riječ je o inicijativi čiji je cilj razvoj koncepta cjeloživotnog učenja o preduzetništvu u koju su uključene BiH, Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Albanija, Turska, Makedonija i Kosovo.

Sastanak je bio kulminacija višemjesečnog intenzivnog rada grupe na kojoj su nacionalni i međunarodni stručnjaci raspravljali i definisali preduslove za buduće aktivnosti na području preduzetničkog učenja na nivou osnovnog obrazovanja.